Thông tin chi tiết

 • Trạng thái

  đang bán

 • Quy mô

  100m2

 • Số căn hộ

  23 abc

 • Diện tích căn hộ

  100m2

 • Chủ đầu tư

Tổng quan

nhà bao đẹp luôn

Chủ đầu tư

Tính lãi vay mua nhà

Số tiền vay

VNĐ

Thời gian tiền vay

Năm

Lãi suất vay

%/năm

Loại hình vay

Tổng số tiền lãi phải trả

500.000.000 đ

Tổng số tiền phải trả

5.000.000.000 đ

Số kỳ trả Dư nợ đầu kỳ (VND) Gốc phải trả (VND) Lãi phải trả (VND) Gốc + Lãi(VND)
Tổng 0 0

Phòng Kinh Doanh

Hỗ trợ 24/7

  Phòng Kinh Doanh
  • Phòng Kinh Doanh
  • 0906 04 6768